Preaload Image

A05 کنترلرهای دما (Temperature controller)

A05 کنترلرهای دما (Temperature controller)

این دوره در حال آماده‌سازی است.

 

موضوع دوره:

بعد از پایان این دوره، آموزندگان بصورت صحیح می‌توانند:

 

  1. با مفاهیم مقدار تنظیم شده، مقدار فعلی و مقدار مطلوب آشنا شوند.
  2. مفهموم دما و گرما را از یکدیگر تمیز دهند.
  3. تفاوت بین کنترل ترتیبی و فیدبک کنترل را بیان نمایند.
  4. با کنترل PID به عنوان متد اصلی در کنترل دما، در کنترلرهای دما، آشنا شوند.
  5. مهمترین کاربردهای کنترلرهای دما را شرح دهند.