Preaload Image

A07 برنامه‌نویسی به زبان لدر (Ladder Programming Basics)

A07 برنامه‌نویسی به زبان لدر (Ladder Programming Basics)

این دوره در حال آماده‌سازی است.

 

در این دوره، برنامه‌نویسی به زبان لدر (نردبانی) در سطح مقدماتی آموزش داده می‌شود.