بازارکار ابزار دقیق یکی از جذاب ترین حوزه های کاری در زمینه مهندسی است.

اگر میخواهید بهتر و بیشتر با این رشته آشنا شوید، این ویدیو را بصورت کامل ببینید.

60 دقیقه ویدیو گفتگو با بهترین مدرس ابزاردقیق ایران (فرزاد لطفی)

چه خبر از بازارکار ابزار دقیق ؟

  1. نحوه ورود به بازارکار ابزار دقیق چیست؟
  2. رشته ابزار دقیق چیست؟
  3. مدارک اصلی در ابزار دقیق چیست؟
  4. نرم افزارهای مهم در نقشه کشی کنترل و ابزار دقیق چیست؟
  5. سرفصل های اصلی در ابزار دقیق چیست؟
  6. چه انتظاراتی از مهندس ابزار دقیق وجود دارد؟
  7. دوره های کلیدی برای کار در فضای ابزار دقیق چه ها هستند؟

مواردی که در گفتگوی بازارکار ابزار دقیق مطرح شد:

معرفی رشته ابزاردقیق
یک مثال از اهمیت رشته ابزار دقیق
روال اجرای یک پروژه مهندسی و نقش بخش ابزار دقیق
نقش واحد فرآیند و ایمنی در شروع کار ابزار دقیق
مدارک اصلی در ابزار دقیق چیست؟
مواردی که یک مهندس کنترل/ابزار دقیق باید بداند.
مدارک سیستم های کنترلی از جمله IO list و Cable Schedule
نقشه های مهم در ابزار دقیق P&ID – PFD و Hookup
موارد ذکر شده در یک نقشه P&ID
مدارک مرتبط با قسمت مکانیک و Piping
نمایش یک نمونه نقشه P&ID
نمایش چند نمونه از برگه های فنی ابزار دقیق یا Datasheet ها
مواردی که در یک دیتاشیت ذکر می شود.
نمایش یک نمونه مدرک Hookup
نرم افزارهای مهم در نقشه کشی کنترل و ابزاردقیق
نمایش مدرک IO List
تفاوت سیستم PLC و DCS
تعریف سیستم SCADA
سرفصل های اصلی در ابزار دقیق چیست؟
نمایش محیط نرم افزار PDMS
سیستم های ESD و F&G
چه انتظاراتی از یک مهندس ابزاردقیق وجود دارد؟
عناوین شغلی در رشته ابزاردقیق چیست؟
نحوه ورود به بازار کار ابزاردقیق چگونه است؟
دوره های کلیدی برای کار در فضای کنترل و ابزاردقیق

ثبت اطلاعات برای دریافت آموزش رایگان

مقاله بالا بخشی از بسته جامع ابزار دقیق (INSTART) است.

برای مشاهده کامل این بسته کلیک کنید.

مشاهده بسته ابزاردقیق
بسته جامع آموزش ابزار دقیق INSTART

در نماتک نظر دهید