مسئولین، پشتیبان و حامی کسب‌و‌کارهای نو

دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در بازدید از مجوعه نماتک با ابراز رضایت از پیشرفت استارتاپ های کشور ایده استارتاپ های آموزش مهارت‌های فنی مهندسی را یک ایده نو و لازم و محرک برای بهبود صنعت کشور خواند.

بازدید دکتر ستاری از نماتک (4)

بازدید دکتر ستاری از نماتک (1)بازدید دکتر ستاری از نماتک (2)

بازدید دکتر ستاری از نماتک (3)