شانس خودتو برای برنده شدن یک تخفیف ویژه از نماتک توی گردونه امتحان کن! تخفیف هایی که دیگه تکرار نمیشه!!!

گردونه شانس نماتک

2,100,000 تومان

با 5% تخفیف 1,995,000 تومان

با 10% تخفیف 1,890,000 تومان

با 15% تخفیف 1,785,000 تومان

با 20% تخفیف 1,680,000 تومان

خرید بسته جامع الکترونیک
جزئیات بسته الکترونیک
بسته اموزش ابزاردقیق

1,700,000 تومان

با 5% تخفیف 1,615,000 تومان

با 10% تخفیف 1,530,000 تومان

با 15% تخفیف 1,445,000 تومان

با 20% تخفیف 1,360,000 تومان

خرید بسته جامع ابزاردقیق
جزئیات بسته ابزاردقیق

1,400,000 تومان

با 5% تخفیف 1,330,000 تومان

با 10% تخفیف 1,260,000 تومان

با 15% تخفیف 1,445,000 تومان

با 20% تخفیف 1,120,000 تومان

خرید بسته جامع اتوماسیون
جزئیات بسته اتوماسیون

برای مشاهده سایر محصولات در فروشگاه نماتک کلیک کنید.