بسته های جامع نماتک، تلفیقی از تجربه و نوآوری

ما طیف گسترده ای از آموزش کیفیت بالا را برای تخصص های موردنیاز در بازار کار ارائه می دهیم.

برای اشتغال در علوم مختلف و حوزه های صنعتی باید همواره به مهارت ها، فنون و حرفه های خود افزود. آموزش هایی که به صورت جامع و اختصاصی در مورد یک زمینه‌ی صنعتی باشند، بهترین شیوه برای یادگیری هستند. کارگاه و کلاس های حضوری روش های ابتدایی برای یادگیری بودند؛ اما شیوه های نوین و مدرن، آموزش های ویدیویی و غیر‌حضوری هستند که توسط مدرسین با سابقه و با تجربه‌ تدریس شده است.

بسته های جامع ما

آموزش‌هایی برای بازار کار

دپارتمان کنترل و ابزار دقیق

دپارتمان برق و تاسیسات

دپارتمان الکترونیک و کامپیوتر

دپارتمان مکانیک

دپارتمان پایپینگ و فرآیند

دپارتمان مواد و بازرسی

دپارتمان صنایع و مدیریت

دپارتمان عمران و معماری

دپارتمان مباحث پیشتاز