لغت تخصصی مهندسی

برای کار در صنعت و کسب مهارت های بیشتر لازم است، لغات تخصصی مهندسی را فرا بگیرید.

Technical Word (لغت تخصصی مهندسی) از دایره واژگان معمول به زبان انگلیسی خارج هستند و باید آن ها را جداگانه آموخت.

برای یاد گیری بیش از 50 لغت مهم و پرکاربرد در این زمینه، ویدیوهای زیر را تماشا کنید.

1- لغات Indoor ≠ Outdoor  و  Fork Type = Groove Type

2- لغات Transparent ≠ Opaque و Accessory

3- لغات Operating / Storage  و Square = Rectangular ≠ cylindrical

4- لغات Immunity و Adjustment = Regulation

5- لغات Communication و Body = Housing = Case

6- لغات Built-in ≠ Optional و Welded / Solderd

7- لغات Bolt  و Nut و Screwless ≠ Screw

8- لغات Connector / Pre-wired و Straight ≠ L-shaped

9- لغات (MTBF (mean time between failures و Approximately

10- لغات Manual ≠ Automatic و Local ≠ Remote

11- لغات  (Mounting (loadcell و Arrangement

12- لغات Cutout و Rear panel

13- لغات Enclosure و RAL 7035 coating

14- لغات Resistant و Piece = Quantity

15- لغات Sealing و Gasket

16- لغات Gland Plate و Certification / Approval /Standard

17- لغات Technical Drawing و Standard swing handle lock

18- لغات Expandability و Splitter / Duplicator