لغت تخصصی مهندسی

برای کار در صنعت و کسب مهارت های بیشتر لازم است، لغات تخصصی مهندسی را فرا بگیرید.

Technical Word (لغت تخصصی مهندسی) از دایره واژگان معمول به زبان انگلیسی خارج هستند و باید آن ها را جداگانه آموخت.

برای یاد گیری بیش از ۵۰ لغت مهم و پرکاربرد در این زمینه، ویدیوهای زیر را تماشا کنید.

۱- لغات Indoor ≠ Outdoor  و  Fork Type = Groove Type

۲- لغات Transparent ≠ Opaque و Accessory

۳- لغات Operating / Storage  و Square = Rectangular ≠ cylindrical

۴- لغات Immunity و Adjustment = Regulation

۵- لغات Communication و Body = Housing = Case

۶- لغات Built-in ≠ Optional و Welded / Solderd

۷- لغات Bolt  و Nut و Screwless ≠ Screw

۸- لغات Connector / Pre-wired و Straight ≠ L-shaped

۹- لغات (MTBF (mean time between failures و Approximately

۱۰- لغات Manual ≠ Automatic و Local ≠ Remote

۱۱- لغات  (Mounting (loadcell و Arrangement

۱۲- لغات Cutout و Rear panel

۱۳- لغات Enclosure و RAL 7035 coating

۱۴- لغات Resistant و Piece = Quantity

۱۵- لغات Sealing و Gasket

۱۶- لغات Gland Plate و Certification / Approval /Standard

۱۷- لغات Technical Drawing و Standard swing handle lock

۱۸- لغات Expandability و Splitter / Duplicator