نظرات ویدیویی

برای رونمایی از بسته ابزاردقیق نماتک، سمیناری برگزار شد که با استقبال خوبی از مخاطبین مواجه شد.

در این سمینار از چندین نفر از عزیزان درباره آموزش ویدیویی ابزاردقیق نظرسنجی شد.

در ادامه ویدیوهای این مصاحبه ها را می‌بینیم.

نظرات صوتی

برخی از عزیزانی که این بسته را تهیه کردند نظرات خود را برای ما در قالب صوت ارسال کردند که در ادامه آن ها را می شنویم.

مهندس آرش زارعی

 کنترل کیفی ابزار دقیق شرکت جهانپارس

مهندس محمد قاسمی

سایت فنی ایرانسل واحد تاسیسات و دفتر فنی تاسیسات پروژه پلی کلینیک

مهندس مجتبی بیضائی

کارشناس تامین تجهیزات برق و ابزاردقیق شرکت ناردیس