هیچ تابلو برقی وجود ندارد که در آن از فیوز استفاده نشده باشد.
در خانه شما نیز حتما یک فیوز وجود دارد که برخی مواقع میپرد.
این یکی از کاربردهای فیوز در اموز مختلف است.

شناخت فیوز و چگونگی کارکرد آن، امری ضروری است.

با آشنایی با انواع فیوز و کاربرد فیوز، می توانید به بازدهی بهتری در پروژه های خود دست یابید.

کاربرد فیوز

فیوز وسیله‌ای است که مدارهای الکتریکی را در برابر جریان غیر مجاز الکتریکی محافظت می‌کند.

عنصر اصلی ساخت فیوز، نواری فلزی است که در یک محفظه غیر رسانا قرار دارد.
با عبور بیش از حد مجاز جریان، نوار فلزی ذوب شده و فیوز می سوزد.

کاربرد فیوز

هر فیوز تنها یک بار عمل می کند و برای کارکرد دوباره نیاز به تعویض یا تعمیر دارد.

امروزه هزاران گونه فیوز طراحی شده تا ما را از سالم بودن جریان الکتریکی در مدار مطمئن کنند.

نقشه-راه-اتوماسیون-صنعتی بنر

هر فیوز دارای ویژگی هایی نظیر، تحمل جریان خاص، درجه بندی ولتاژی و سرعت واکنش خاص است،
که متناسب با کارکردمان و کاربرد فیوز بایستی از یک فیوز خاص استفاده کنیم.

فیوز ها به گونه ای طراحی شده اند که بدون نیاز به دخالت اضافی، از کارکرد جریان در مدار حفاظت می کنند و
برای اسفاده درست از فیوز به یک دژنکتور نیاز است.
که انتخاب فیوز و دژنکتور کاملا وابسته به کارمان است.

در نماتک نظر دهید

مقاله بالا بخشی از بسته جامع PLC-Pro است.

برای مشاهده کامل این بسته کلیک کنید.

مشاهده بسته PLC-Pro
بسته جامع آموزش اتوماسیون صنعتی