قطعا در بسیاری از پروژه های صنعتی، سنسورهای آنالوگی داریم که بایستی با توجه به آموزش کالیبراسیون PLC کالیبره شوند.

به علت استفاده مکرر از دستور کالیبراسیون در PLC، آن را به صورت یک فانکشن بلاک استفاده می کنیم.
چرایی آن هم به خاطر مزیت های بسیار زیاد فانکشن بلاک است.

پس به عنوان پیش نیاز این آموزش، ابتدا مطلب فانکشن بلاک را مطالعه کنید:

12 دقیقه با ویدیوی زیر همراه باشید تا آموزش کالیبراسیون PLC از طریق نوشتن برنامه در FB را به خوبی یاد بگیرید.

آموزش کالیبراسیون PLC در ساختار FB

تا اینجای کار به خوبی با تئوری مربوط به نوشتن برنامه کالیبراسیون با PLC، آشنا شدیم.

حالا قصد داریم که با یک مثال کاربردی، اندوخته های خود از آموزش کالیبراسیون در PLC را بی آزماییم.

ابتدا همانطور که در فیلم فوق مشاهده کردید، یک فانکشن بلاک کالیبراسیون را در برنامه PLC خود ایجاد کنید.

فایل مربوط به دستور فانکشن بلاک کالیبراسیون

مثال: کالیبراسیون سنسور دمای یک مخزن

فرض کنید که مخزنی مطابق شکل زیر داریم که با استفاده از یک هیتر گرم می شود:

آموزش کالیبراسیون در PLC برای دمای مخزن

از طرفی میخواهیم دمای این مخزن را کنترل کرده و نگذاریم که دمای آن بیشتر از 60 درجه سانتی گراد بشود.

توجه: برای این منظور از یک سنور دما استفاده می کنیم که پس از محاسبات کالیبراسیون،
مقادیر m  و h به ترتیب برابر با 0.01981 و 0.9540 بدست آمده است.

این را هم ببینید
مرجع اتوماسیون صنعتی

اولین گام، استفاده از فانکشن کالیبراسیون برای بدست آوردن دمای مخزن است.

به همین منظور، در netwoek اول برنامه ، فانکشن کالیبراسیون را فراخوانی کرده و به ورودی ها و خروجی های آن حافظه مربوطه را می دهیم.

فانکشن کالیبراسیون PLC

در گام دوم، مقدار خروجی این فانکشن بلاک که عملا دمای سنسور است را

در یک دستور مقایسه استفاده کرد و برای دماهای کمتر از 60 درجه سانتی گراد،

به هیتر (که متصل است به خروجی 100.00 از PLC) اجازه روشن بودن می دهیم.

کالیبراسیون دمای مخزن PLC کمتر از 60

حالا میتوانید برنامه (لینک دانلود برنامه کالیبراسیون دمای مخزن) را سیموله کرده و از برنامه استفاده کنید.

ثبت اطلاعات برای دریافت آموزش رایگان

مقاله بالا بخشی از بسته جامع PLC-Pro است.

برای مشاهده کامل این بسته کلیک کنید.

مشاهده بسته PLC-Pro
بسته جامع آموزش اتوماسیون صنعتی

در نماتک نظر دهید