لیست زیر، اسامی متخصصان نماتک است که توانسته اند در آزمون آنلاین اتوماسیون صنعتی نمره قبولی کسب کنند.

این لیست به ترتیب نمره از زیاد به کم مرتب شده است.

نام و نام خانوادگی تاریخ آزمون
عبدالحمید جعفری 00/11/14
ابوالقاسم فلاح 99/01/06
سید محمد فاضل روح الامینی 99/09/23
حسین ساکی محمدی 00/05/09