رسانه تصویری نماتک

(نسخه آزمایشی)

ویدئوهای پربازدید

ابزاردقیق صفحه اول
آموزش الکترونیک (28)

بسته های آموزشی

آموزش تخصصی PLC

PLC-PRO

آموزش تخصصی PLC و HMI و شبکه های صنعتی

آموزش اتوماسیون صنعتی سی پلاس

+۳۰

آموزش پایه ای ده سرفصل اصلی اتوماسیون صنعتی

INSTART ابزاردقیق

INSTART

بسته آموزشی “شروع ابزاردقیق”

چرا نماتک؟

نیاز بازارکار

امروزه بازار کار نیاز به نیروهای توانمند و ماهری دارد که با مهارتهای روز صنعت آشنایی کاملی داشته باشد.

ارزیابی دقیق

اکثر کارآفرینان و صاحبان مشاغل نیاز به مرجعی مناسب برای تایید توانمندی افراد جهت استخدام دارند.

رسانه تخصصی

با توجه به عدم وجود آموزشهای مهارتی در فضای صنعت کشور، نیاز به یک رسانه آموزشی در این حوزه الزامی است.