رسانه تصویری مهارتی نماتک

رسانه آموزشی نماتک به شما کمک می‌کند تا در کوتاه ترین زمان مهارت های کاربردی در حوزه صنعت را بیاموزید و گامی موثر در پیشرفت شخصی و در نهایت اعتلای صنعت کشور بردارید.

اعضای تیم نماتک

مجید گودینی
مجید گودینیمدیر فنی
محمدحسین برمایون
محمدحسین برمایونمدیر اجرایی
امیر محبعلی نژاد
امیر محبعلی نژادمدیر نرم افزار
حانیه برمایون
حانیه برمایونمدیر محتوا
سحر عباسی
سحر عباسیمدیر بازاریابی
سبا بخشی
سبا بخشیکارشناس بازاریابی
نرگس بی سخن
نرگس بی سخنکارشناس محتوا
سپیده عباسی
سپیده عباسیمدیر رابط‌کاربری
حسین هاشمی نژاد
حسین هاشمی نژادمدیر فروش
امیدرضا شهباز ارشد
امیدرضا شهباز ارشدکارشناس فروش
وحید پیروزمند
وحید پیروزمندفروش شرکتی
اشکان یامحمدی
اشکان یامحمدیامور مالی
محمدرضا همتی
محمدرضا همتیامور حقوقی
محمدرضا بیک جزنی
محمدرضا بیک جزنیمدیر استودیو
احسان پورحسابی
احسان پورحسابیکارشناس استودیو
میلاد پژمان
میلاد پژمانکارشناس استودیو
عدنان قربان پور
عدنان قربان پورکارشناس استودیو
امیر حسین کیانی
امیر حسین کیانیکارشناس استودیو
یوسف شاهانی
یوسف شاهانیمدیر تدوین
محمد کریمی
محمد کریمیکارشناس تدوین
شاهین ایرجی
شاهین ایرجیکارشناس تدوین
علی شکاری
علی شکاریکارشناس تدوین
محمدعلی‌شریعتمداری
محمدعلی‌شریعتمداریکارشناس فنی
مرتضی صفری
مرتضی صفریکارشناس فنی
مبین صفی خانی
مبین صفی خانیکارشناس فنی
علیرضا فراهانی
علیرضا فراهانیکارشناس فنی
قاسم سلطان آبادی
قاسم سلطان آبادیکارشناس فنی
مصطفی باباپور
مصطفی باباپورپشتیبانی