رسانه تصویری مهارتی نماتک

رسانه آموزشی نماتک به شما کمک می‌کند تا در کوتاه ترین زمان مهارت های کاربردی در حوزه صنعت را بیاموزید و گامی موثر در پیشرفت شخصی و در نهایت اعتلای صنعت کشور بردارید.

تیم نماتک

مجید گودینی
مجید گودینیمدیر فنی
محمدحسین برمایون
محمدحسین برمایونمدیر عامل
حسین هاشمی نژاد
حسین هاشمی نژادمدیر فروش
محمدرضا سلطانی
محمدرضا سلطانیمحتوا
محمد کریمی
محمد کریمیرسانه
محمد امینی
محمد امینیکارشناس فنی
حانیه برمایون
حانیه برمایونکارشناس فنی

حامیان ما

خیلی راحت از آموزش های تخصصی جدید نماتک باخبر شوید

برای عضویت در مجموعه آموزشی نماتک اطلاعات زیر را وارد نمایید