رسانه تصویری مهارتی نماتک

رسانه آموزشی نماتک به شما کمک می‌کند تا در کوتاه ترین زمان مهارت های کاربردی در حوزه صنعت را بیاموزید و گامی موثر در پیشرفت شخصی و در نهایت اعتلای صنعت کشور بردارید.

اعضای تیم نماتک

مجید گودینی
مجید گودینیمدیر فنی
محمدحسین برمایون
محمدحسین برمایونمدیر اجرایی
حسین هاشمی نژاد
حسین هاشمی نژادمدیر فروش
حانیه برمایون
حانیه برمایونمدیر محتوا
سحر عباسی
سحر عباسیمدیر بازاریابی
امیر محبعلی نژاد
امیر محبعلی نژادمدیر نرم افزار
محمد کریمی
محمد کریمیمدیر رسانه
سپیده عباسی
سپیده عباسیمدیر رابط‌کاربری
مرتضی صفری
مرتضی صفریکارشناس فروش
مهدی ترکمن
مهدی ترکمنکارشناس فنی