رسانه تصویری مهارتی نماتک

رسانه آموزشی نماتک به شما کمک می‌کند تا در کوتاه ترین زمان مهارت های کاربردی در حوزه صنعت را بیاموزید و گامی موثر در پیشرفت شخصی و در نهایت اعتلای صنعت کشور بردارید.

تیم نماتک

مجید گودینی
مجید گودینیمدیر فنی
محمدحسین برمایون
محمدحسین برمایونمدیر عامل
حسین هاشمی نژاد
حسین هاشمی نژادمدیر فروش
محمدرضا سلطانی
محمدرضا سلطانیمدیر بازاریابی
محمد کریمی
محمد کریمیرسانه
حانیه برمایون
حانیه برمایونکارشناس فنی
محمد امینی
محمد امینیکارشناس فنی
مهدی ترکمن
مهدی ترکمنکارشناس فنی
محمدسعید گودرزی
محمدسعید گودرزیکارشناس فنی
هادی نجد
هادی نجدکارشناس فنی

خیلی راحت از آموزش های تخصصی جدید نماتک باخبر شوید

برای عضویت در مجموعه آموزشی نماتک اطلاعات زیر را وارد نمایید