رسانه تصویری مهارتی نماتک

رسانه آموزشی نماتک به شما کمک می‌کند تا در کوتاه‌ترین زمان مهارت‌های کاربردی در حوزه صنعت را بیاموزید و گامی موثر در پیشرفت شخصی و در نهایت اعتلای صنعت کشور بردارید.

اعضای تیم نماتک

مجید گودینی
مجید گودینیمدیر فنی
محمدحسین برمایون
محمدحسین برمایونمدیر اجرایی
امیر محبعلی نژاد
امیر محبعلی نژادمدیر نرم افزار
محمد رضوانیان
محمد رضوانیانمدیر تولید
محمد کریمی
محمد کریمیکارشناس تدوین
محمدرضا بیک جزنی
محمدرضا بیک جزنیمدیر استودیو
قاسم محمدی
قاسم محمدیکارشناس فنی
حانیه برمایون
حانیه برمایونمدیر محتوا
سحر عباسی
سحر عباسیمدیر بازاریابی
سپیده عباسی
سپیده عباسیمدیر رابط‌ کاربری
سبا بخشی
سبا بخشیکارشناس بازاریابی
حسین هاشمی نژاد
حسین هاشمی نژادمدیر فروش
عرفان عمیدی مهر
عرفان عمیدی مهرکارشناس فروش
امیدرضا شهباز ارشد
امیدرضا شهباز ارشدکارشناس فروش
علی بیات
علی بیاتپشتیبانی فنی
محمدرضا همتی
محمدرضا همتیامور حقوقی