رسانه تصویری مهارتی نماتک

رسانه آموزشی نماتک به شما کمک می‌کند تا در کوتاه ترین زمان مهارت های کاربردی در حوزه صنعت را بیاموزید و گامی موثر در پیشرفت شخصی و در نهایت اعتلای صنعت کشور بردارید.

اعضای تیم نماتک

مجید گودینی
مجید گودینیمدیر فنی
محمدحسین برمایون
محمدحسین برمایونمدیر اجرایی
حسین هاشمی نژاد
حسین هاشمی نژادمدیر فروش
سحر عباسی
سحر عباسیمدیر بازاریابی
حانیه برمایون
حانیه برمایونمدیر محتوا
امیر محبعلی نژاد
امیر محبعلی نژادمدیر نرم افزار
محمد کریمی
محمد کریمیمدیر رسانه
سپیده عباسی
سپیده عباسیمدیر رابط‌کاربری
محمد امینی
محمد امینیکارشناس فنی
مهدی ترکمن
مهدی ترکمنکارشناس فنی
محمدسعید گودرزی
محمدسعید گودرزیکارشناس فنی
هادی نجد
هادی نجدکارشناس فنی
مرتضی صفری
مرتضی صفریکارشناس فنی