رسانه تصویری مهارتی نماتک

رسانه آموزشی نماتک به شما کمک می‌کند تا در کوتاه ترین زمان مهارت های کاربردی در حوزه صنعت را بیاموزید و گامی موثر در پیشرفت شخصی و در نهایت اعتلای صنعت کشور بردارید.

اعضای تیم نماتک

مجید گودینی
مجید گودینیمدیر فنی
محمدحسین برمایون
محمدحسین برمایونمدیر اجرایی
امیر محبعلی نژاد
امیر محبعلی نژادمدیر نرم افزار
محمد رضوانیان
محمد رضوانیانمدیر تولید
حسین هاشمی نژاد
حسین هاشمی نژادمدیر فروش
وحید پیروزمند
وحید پیروزمندفروش شرکتی
عرفان عمیدی مهر
عرفان عمیدی مهرکارشناس فروش
امیدرضا شهباز ارشد
امیدرضا شهباز ارشدکارشناس فروش
محمدرضا بصیری
محمدرضا بصیریپشتیبانی فروش
حانیه برمایون
حانیه برمایونمدیر محتوا
سحر عباسی
سحر عباسیمدیر بازاریابی
سپیده عباسی
سپیده عباسیمدیر رابط‌ کاربری
سبا بخشی
سبا بخشیکارشناس بازاریابی
نرگس بی سخن
نرگس بی سخنکارشناس محتوا
محمدرضا بیک جزنی
محمدرضا بیک جزنیمدیر استودیو
احسان پورحسابی
احسان پورحسابیکارشناس استودیو
عدنان قربان پور
عدنان قربان پورکارشناس استودیو
میلاد پژمان
میلاد پژمانکارشناس استودیو
احمد جعفری
احمد جعفریکارشناس استودیو
یوسف شاهانی
یوسف شاهانیکارشناس تدوین
محمد کریمی
محمد کریمیکارشناس تدوین
سجاد امیری
سجاد امیریکارشناس تدوین
علی شکاری
علی شکاریکارشناس تدوین
محمدحسین قزلباش
محمدحسین قزلباشکارشناس تدوین
محمدعلی‌شریعتمداری
محمدعلی‌شریعتمداریکارشناس فنی
مبین صفی خانی
مبین صفی خانیکارشناس فنی
علیرضا فراهانی
علیرضا فراهانیکارشناس فنی
مرتضی صفری
مرتضی صفریکارشناس فنی
پدرام محمودی
پدرام محمودیکارشناس فنی
محمدحسین دریاباری
محمدحسین دریاباریکارشناس فنی
قاسم سلطان آبادی
قاسم سلطان آبادیکارشناس فنی
امیر نیکوئی راد
امیر نیکوئی رادکارشناس فنی
اشکان یامحمدی
اشکان یامحمدیامور مالی
محمدرضا همتی
محمدرضا همتیامور حقوقی
سید رحیم سجادی
سید رحیم سجادیمسئول انبار
مصطفی باباپور
مصطفی باباپورخدمات و پشتیبانی