برنامه‌ریزی آموزش جدید

نماتک برای افزایش خدمات خود در آینده، در حال برنامه‌ریزی برای ضبط یک سری دوره های پیشرفته فنی جدید است.

از این رو از شما عزیزان درخواست داریم آموزش‌های پیشنهادی خود را در فرم زیر وارد نمایید.

پیشاپیش از اینکه به رشد آموزش صحیح نماتک کمک می کنید، سپاسگزاریم.