محمد حسین برمایون

محمد حسین برمایون

About محمد حسین برمایون

کارشناس برق - ارشد انرژی - دکترای مدیریت بازرگانی؛ علاقه مند به توسعه و رشد استارتاپی، مارکتینگ و آنالیز وضعیت؛ جاناتان کوچک!