قطعا این اسم را زیاد شنیده اید، استاندارد IP

اگر به دنبال یک مطلب جمع و جور و مناسب هستید که استاندارد IP به خوبی معرفی کند، با ما همراه باشید.

در این نوشته به خوبی با استاندارد IP و ارقامی که بعد از آن قرار می گیرد، آشنا خواهید شد.

استاندارد IP

استاندارد IP ، بیانگر Ingress Protection یا International Protection است.

استاندارد IP بیانگر حفاظت در برابر نفوذ است.

هرچه عدد مورد نظر بزرگتر باشد، میزان حفاظت نیز بزرگتر خواهد بود.

عدد بعد از IP، همواره شامل یک عدد دو رقمی است.

رقم یکان مربوط به میزان نفوذ پذیری در برابر ذرات مایع و رقم دهگان بیانگر میزان نفوذپذیری در برابر اجسام جامد و گرد و غباراست.استاندارد نفوذ

1- رقم دهگان (حفاظت در برابر جامدات و گرد و غبار)

رقم دهگان، عددی بین 0-6 است.
هر چه این عدد بزرگتر باشد، تجهیز ما در برابر ورود اجسام جامد با ابعاد کوچکتر، ایمن خواهد بود

 • رقم 0                    هیچ حفاظتی نداریم!
 • رقم 1                    محافظ در برابر اجسام با ابعاد بیش از 5 سانتی متر
 • رقم 2                    محافظ در برابر اجسام با ابعاد بیش از 1.25 سانتی متر
 • رقم 3                    محافظ در برابر اجسام با ابعاد بیش از 2.5 میلی متر
 • رقم 4                    محافظ در برابر اجسام با ابعاد بیش از 1 میلی متر
 • ارقام  و برای مواقعی است که تجهیز ما در برابر نفوذ گرد و غبار نیز محافظ باشد.

البته این میزان حفاظت برای رقم بیشتر بوده و در این حالت، به هیچ وجه گرد و غبار نفوذ نخواهد کرد.

2- رقم یکان (حفاظت در برابر مایعات)

اگر میخواهید برای همیشه ترتیب این دو رقم را حفظ باشید به این نکته دقت کنید

رقم یکان (ی) = مایع (ی)

به همین سادگی

اما در مورد ویژگی های ارقام یکان:

 • رقم 0                   هیچ حفاظتی نداریم
 • رقم 1                    محافظ در برابر ریزش آب به صورت عمود بر روی قطعه
 • رقم 2                    محافظ در برابر ریزش آب تا زاویه ℃ 15 بر روی قطعه
 • رقم 3                    محافظ در برابر ریزش آب تا زاویه ℃ 60 بر روی قطعه
 • رقم 4                    محافظ در برابر ریزش آب در هر زاوبه ای ( ℃ 360 )
 • رقم 5 و 6              محافظ در برابر ریزش آب با شدت و فشار بالا در تمامی چهات
 • تفاوت ارقام 5 و 6 در آن است که برای رقم 5 تا فشار 30 کیلو پاسکال بوده ولیکن رقم 6 تا 100 کیلو پاسکال است.
  همچنین دهانه شیر ورودی به ترتیب 6.3 و 12.5 میلی متر است.
 • رقم 7                   محافظ در برابر قرار گیری در آب تا ارتفاع 1 متری بدون نفوذ هیچ ذره آبی
 • رقم 8                   محافظ در برابر قرار گیری در آب تا تا هر اتفاعی بدون نفوذ هیچ ذره آبی

بنابراین بالاترین حفاظت برای IP68 است.
همچنین برخی مواقع ممکن است که IP69 را شنیده باشید، این IP طبق یک استاندارد تکمیلی دیگر عرضه شده است و
مربوط به حفاظت در برابر پاشش آب با فشارهای بسیار بالا و در تکرار های بالا است.
همانند صنایعی که بسیار با شست و شو سر و کار داشته یا وسایلی که بسیار شست و شو می شوند.

مقاله بالا بخشی از بسته جامع اتوماسیون صنعتی
(بسته جامع +30) است.

برای مشاهده کامل این بسته کلیک کنید.

مشاهده بسته اتوماسیون صنعتی
بسته جامع اتوماسیون صنعتی

در نماتک نظر دهید