استفاده از علائم نگارشی انگلیسی، باعث ایجاد تاکیدهای درست و آهنگ بخشیدن به متن خواهد شد.

با این حال، بسیاری از افراد نمی دانند که کجای جمله و چه زمانی از علائم نگارشی استفاده کنند.

حتی بسیاری از مردم با زبان مادری انگلیسی هم در به کار بردن درست علائم نگارشی مشکل دارند.

اگر یک نویسنده هستید یا قصد نوشتن متون اداری به زبان انگلیسی را دارید؛ تسلط بر علائم نگارشی برایتان بسیار مفید و ضروری خواهد بود.

در این مقاله، به بررسی و معرفی کامل علائم نگارشی انگیسی می پردازیم. با ما همراه باشید.

1# علائم نگارشی انگلیسی چیست؟

علائم نگارشی انگلیسی، علامت هایی هستند که در متن و برای خوانایی بیشتر جملات، استفاده می شوند.

به کار بردن علائم نگارشی برای داشتن یک متن حرفه ای لازم و ضروری است؛
مخصوصا در نامه نگاری انگلیسی، مکاتبات اداری انگلیسی و… .

شما به عنوان یک نویسنده باید بدانید کاربرد هر کدام از این علامت های نگارشی چیست و چگونه باید از آن ها استفاده کرد.

علائم نگارشی انگلیسی چیست؟

2# انواع علائم نگارشی انگلیسی

در زبان انگلیسی هم مشابه زبان فارسی علائم متنوعی هستند که هر یک در مکان مخصوص به خود به کار می روند.

در ادامه به معرفی اصلی ترین علائم نگارشی در زبان انگلیسی می پردازیم.

1-2# مهم ترین علائم نگارشی انگلیسی نقطه یا دوره (Period)

نقطه (.) از ساده ترین علائم نگارشی انگلیسی است.

نقطه

کاربردهای نقطه عبارتند از:

 • نشان دهنده پایان یک جمله کامل

The dog ran under the fence.

سگ به زیر حصار دوید.

 • اختصار در یک نام یا عنوان

Dr. Smith (Dr. = Doctor)

 • در انتهای گروهی از کلمات

One, two, three.

2-2# علامت سوال (Question Mark)

از دیگر علائم نگارشی انگلیسی، علامت سوال (?) است که برای پایان جملات سوالی مستقیم استفاده می شود.

جملات سوالی انگلیسی معمولا با کلمات چه (what)، چگونه (how)، چه زمانی (when)، کجا (where)، چرا (why) و چه کسی (who) آغاز می شوند.

اکثر جملات سوالی مستقیم انگلیسی با حروف “Wh” شروع می شوند.

به این سوالات “Wh questions” می گویند.

علامت سوال

برای مثال:

Why didn’t you like the movie last night?

چرا دیشب فیلم را دوست نداشتی؟

3-2# علامت تعجب (Exclamation Point)

از علائم نگارشی انگلیسی مهم، علامت تعجب (!) است.

از این علامت در پایان جملات تاکیدی و تعجبی ناشی از احساسات شدید (هیجان، خشم، شادی، انزجار و…) استفاده می شود.

علامت تعجب

برای مثال:

I’m so excited to go to the park tomorrow!

من از این که فردا به پارک بروم خیلی هیجان زده هستم!

4-2# کاما در نگارش انگلیسی (Comma)

از پرکاربردترین علائم نگارشی انگلیسی، می توان کاما (,) را نام برد.

کاما برای ایجاد مکث و کمک به وضوح جمله کاربرد دارد.

علائم نگارشی انگلیسی کاما

کاربردهای کاما عبارتند از:

 • ترکیب دو جمله مجزا

We purchased some cheese, and we purchased some fruit.

ما مقداری پنیر و مقداری میوه خریدیم.

 • بیان یک سری کلمات در کنار هم (دقت کنید که کلمه آخر همیشه با “و” می آید.)

He was tall, dark and handsome.

او قد بلند، تیره و خوش تیپ بود.

 • جدا کردن قسمت مقدماتی از بقیه جمله

As the day came to an end, the firefighters put out the last spark.

با پایان یافتن روز، آتش نشانات آخرین جرقه را خاموش کردند.

 • جداکردن کلمات بله و خیر

No, thank you.

نه، متشکرم.

 • نشان دادن منظور مستقیم

Is that you, Mary?

این تو هستی مری؟

 • جداکردن اجزای تاریخ

Tuesday, May 2, 2016, was when I graduated.

سه شنبه 2 می 2016، زمانی بود که فارغ التحصیل شدم.

در استفاده درست از کاما دقت لازم را داشته باشید.

برای مثال در پیوند دادن دو بند مستقل، باید از حروف ربط استفاد کرد، نه از کاما.

به مثال زیر توجه کنید:

It’s almost time for dinner, I’m not hungry. (نادرست)

تقریبا وقت شام است، من گرسنه نیستم.

It’s almost time for dinner and I’m not hungry. (درست)

تقریبا وقت شام است و من گرسنه نیستم.

5-2# علامت نگارشی انگلیسی کولون (Colon)

از دیگر علائم نگارشی انگلیسی، کولون یا دو نقطه (:) است.

علائم نگارشی انگلیسی کولون

کولون سه کاربرد اصلی دارد:

 • معرفی چیزی (نقل قول، مثال و…)

She took four classes last semester: history, biology, arts and economics.

او در ترم گذشته چهار کلاس درس خواند: تاریخ، زیست شناسی، هنر و اقتصاد.

 • برای پیوند دادن دو بند مستقل (زمانی که بند دوم، کامل کننده بند اول باشد)

They didn’t have time to waste: it was already late.

آن ها وقت برای تلف کردن نداشتند: دیگر دیر شده بود.

 • ایجاد تاکید در یک جمله

I only hate one vegetable: Brussels sprouts.

من فقط از یک سبزی متنفرم: کلم بروکسل.

6-2# علامت نگارشی انگلیسی نقطه ویرگول (Semicolon)

از علائم نگارشی انگلیسی برای ارتباط بین دو بند، نقطه ویرگول (;) است.

زمانی که ارتباط بندها زیاد باشد، به جای دو نقطه از نقطه ویرگول استفاده می شود.

نقطه ویرگول

برای مثال:

I have a meeting tomorrow morning; I can’t go out tonight.

فردا صبح جلسه دارم؛ امشب نمی توانم بیرون بروم.

از کاربردهای کمتر رایج برای نقطه ویرگول، جداکردن عناصر یک لیست است که
در آن از کاما استفاده شده است.

برای مثال:

Last summer we traveled to London, England; Paris, France; Rome, Italy; and Athens, Greece.

تابستان گذشته ما به انگلستان، لندن؛ فرانسه پاریس؛ ایتالیا، رم و یونان، آتن سفر کردیم.

7-2# خط تیره (Dash)

خط تیره دو کاربرد متفاوت به عنوان علائم نگارش انگلیسی دارد.

علائم نگارشی انگلیسی خط تیره

 • خط تیره کوتاه (en dash) (-)

این علامت کمی از hyphen بلندتر است و
برای نشان دادن محدوده بین اعداد، مکان ها و… استفاده می شود.

برای مثال:

1990-2000 (بین سال های 1990 تا 2000)

Chicago-New York train (قطار شیکاگو-نیویورک)

 • خط تیره بلند (em dash) (–)

به جای علائم نگارشی دیگر مانند کاما، دو نقطه یا پرانتز استفاده می شود.

برای مثال:

Her answer was clear — Yes!

پاسخ او واضح بود – بله!

8-2# خط فاصله (Hyphen)

علائم نگارش انگلیسی خط تیره و خط فاصله (-) مشابه هم هستند؛ اما نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.

علائم نگارشی انگلیسی خط فاصله

خط فاصله یا خط ربط، برای موارد زیر استفاده می شود:

 • کلمات مرکب

part-time (پاره وقت)

 • پیوند اسم های خاص به پیشوندها و پسوندها و در مواردی که حروف آخر پیشوند با حرف اول اسم یکی باشد

Un-American (غیر آمریکایی)

Ultra-ambitious (فوق العاده جاه طلب)

 • برای نشان دادن شکست کلمات

twentieth-century (قرن بیستم)

 • نوشتن اعداد کسری به حروف

one-third (یک سوم)

 • در کلماتی که با self شروع می شوند

Self-respect (احترام به خود)

 • کلمات بیست و یک (twenty-one) تا نود و نه (ninety-nine)

9-2# علامت نگارشی انگلیسی آپستروف (Apostrophe)

آپستروف (‘) از مهم ترین علائم نگارش انگلیسی است.

علائم نگارشی انگلیسی آپستروف

این علامت سه کاربرد دارد:

 • حذف حروف و مخفف کردن عبارات

I’m here به جای I am here

 • بیان مالکیت

It is Ali’s book.

 • در برخی کلمات فارسی یا عربی وارد شده به زبان انگلیسی

 Qur’an

10-2# براکت (Brackets)

براکت ([ ]) یکی دیگر از علائم نگارشی انگلیسی است.

کاربرد براکت برای بیان اصطلاحات و توضیحات فنی یا روشن کردن چیزی است.

به طوری که با حذف عبارت داخل براکت، جمله همچنان منطقی خواهد بود.

علائم نگارش انگلیسی براکت

برای مثال:

She [Mrs. Smith] agrees that cats are better than dogs.

او [خانم اسمیت] موافق است که گربه ها بهتر از سگ ها هستند.

11-2# پرانتز (Parentheses)

از جمله پرکاربردترین علائم نگارشی انگلیسی، می توان به پرانتز () اشاره کرد.

از پرانتز برای بیان جزئیات و اطلاعات دارای اهمیت کم استفاده می شود.

بهتر است بدانید به جای پرانتز می توان از کاما نیز استفاده کرد.

علائم نگارش انگلیسی پرانتز

برای مثال:

Kate (who is Matt’s wife) likes to go for walks.

کیت (که همسر مت است) دوست دارد پیاده روی کند.

12-2# آکولاد (Braces)

آکولاد ({ }) از علائم نگارشی مخصوص عبارات ریاضی است.

آکولاد

دقت کنید که از آکولاد به جای پرانتز یا براکت استفاده نکنید.

6{3x+[28+2]}=xy

13-2# سه نقطه (Ellipsis)

علامت ellipsis یا سه نقطه (…) یکی دیگر از علائم نگارشی انگلیسی و به معنای حذف است.

این علامت برای حذف کلمات واضح و غیر ضروری و پرش از یک جمله به جمله دیگر کاربرد دارد.

علائم نگارشی انگلیسی سه نقطه

برای مثال:

At midnight, she began to count down: “ten, nine, eight…”

او در نیمه شب شروع به شمارش معکوس کرد: “ده، نه، هشت …”

14-2# علامت نقل قول (Quotation marks)

علائم نگارشی انگلیسی نقل قول (” “)، به منظور بیان گفتار مستقیم یک شخص یا بیان گفت و گو استفاده می شود.

به همین دلیل به آن علامت گفتار نیز گفته می شود.

علائم نگارشی انگلیسی نقل قول

برای مثال:

“I don’t like this.” said Mark.

مارک گفت: “من این را دوست ندارم.”

دقت کنید که علامت نگارشی نقل قول منفرد (’ ‘) را با علامت آپستروف اشتباه نگیرید.

علامت نقل قول منفرد برای بیان یک نقل قول در یک نقل قول دیگر کاربرد دارد.

برای مثال:

Jill told her mother “Jack ran up the hill and he said he was going to ‘fetch a pail of water’ before he fell.”

جیل به مادرش گفت: “جک از تپه بالا پرید و قبل از سقوط گفت: ‘می خواهد یک سطل آب بیاورد’.”

15-2# اسلش (Slash)

آخرین علائم نگارش انگلیسی که به آن می پردازیم؛ اسلش (/) است.

علائم نگارشی انگلیسی اسلش

کاربردهای این علامت عبارتند از:

 • جداکردن خطوط یک آهنگ یا شعر

Twinkle, twinkle, little star / How I wonder what you are.

 • برای جداکردن بخش های یک آدرس اینترنتی

 http://www.example.com/

 • نمایش کسر

 1/3 = one-third

 • در واحدهای اندازه گیری

80 miles/hour = 80 miles per hour

 • نشان دادن دو مفهوم متناقض یا گزینه های جایگزین

Refresh/Reload

 • نمایش کلمات مخفف

 w/o = without

دانلود pdf مقاله

مقاله بالا بخشی از مطالب گسترده مرتبط با نامه نگاری اداری به زبان انگلیسی است.

برای یادگیری صفر تا صد این حوزه به آموزش جامع نامه اداری انگلیسی نماتک مراجعه کنید.

برای مشاهده توضیحات کامل بسته کلیک کنید.

بسته نامه اداری انگلیسی

اگر به دنبال یاد گرفتن مهارت بیشتر و افزایش درآمد هستید،

برای دریافت آموزش های رایگان مرتبط با حوزه علاقه‌مندی خود فقط کافیه فرم رو تکمیل کنید.

لطفا موبایل خود را وارد نمایید

نظرتون درباره این مقاله چیه؟
ما رو راهنمایی کنید تا اون رو کامل تر کنیم و نواقصش رو رفع کنیم.
توی بخش دیدگاه ها منتظر پیشنهادهای فوق العاده شما هستیم.