مالیات های تکلیفی ازجمله انواع مالیات هستند که وظیفه محاسبه و پرداخت آن ها بر عهده پرداخت کننده اصلی مالیات نیست.

این مالیات از انواع مالیات مستقیم است و یکی از منابع درآمدی دولت به حساب می آید.

میزان درصد مالیات های تکلیفی در هرکدام از انواع آن متفاوت است.

بنابراین اگر به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی تمایل دارید با این نوع مالیات آشنا شوید و
از انواع آن اطلاع کسب کنید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

مالیات های تکلیفی (Withholding Taxes)

مالیات های تکلیفی نوعی از مالیات های مستقیم هستند که
فرآیند پرداخت آن بر عهده فرد دیگری به غیر از پرداخت کننده اصلی مالیات است.

به عنوان مثال مالیات بر درآمد حقوق نوعی از مالیات های تکلیفی است که
اگرچه از حقوق کارمند و کارگر کسر می گردد؛
اما توسط کارفرما محاسبه و به سازمان مالیاتی پرداخت می شود.

مالیات های تکلیفی نظیر سایر مالیات از منابع درآمدی دولت هستند.

این نوع از مالیات انواعی دارد که در هر کدام درصد مالیاتی که از پرداخت کننده کسر می گردد متفاوت است.

در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر مالیات های تکلیفی جریمه های مالیاتی نصیب پرداخت کننده مالیات می شود.

لذا بهتر است با مفهوم این نوع از مالیات و انواع آن آشنا شویم و
از درصدهای مالیاتی که به هرکدام از انواع مالیات تعلق می گیرد آگاه باشیم.

مالیات تکلیفی چیست؟

مواردی که مشمول این نوع مالیات هستند عبارتند از:

  1. اجاره املاک
  2. حقوق
  3. مضاربه
  4. حق الوکاله
  5. حق الزحمه
  6. اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج
  7. مؤسسات بیمه
  8. تسویه اشخاص حقوقی
  9. منافع بلاعوض اموال
  10. نقل و انتقال سهام

1# مالیات تکلیفی اجاره املاک

این مالیات زمانی بر ملکی تعلق می گیرد که آن ملک توسط شخص حقوقی اجاره شده باشد.

افراد حقوقی که ملک اجاره ای دارند باید مالیات های تکلیفی اجاره املاک صاحب خانه خود را هر ماهه به سازمان مالیاتی پرداخت و رسید پرداختی را به مالک ارائه کنند.

اما در صورتی که ملک به شخص حقیقی اجاره داده شده باشد،
پرداخت مالیات بر درآمد اجاره بر عهده صاحب ملک است که
سالانه و مستقیماً توسط مالک به سازمان امور مالیاتی پرداخت می شود و
دیگر از مالیات های تکلیفی محسوب نمی شود.

مالیات تکلیفی اجاره املاک

2# مالیات تکلیفی حقوق

از مرسوم ترین انواع مالیات به خصوص میان کارمندان و کارگران مالیات های تکلیفی حقوق است.

مطابق قانون هر ماهه کارفرما مبلغی را از حقوق کارکنان مطابق قانون کسر و به سازمان امور مالیاتی پرداخت می کند.

از آن جا که محاسبه این مبلغ و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی توسط کارفرما انجام می گیرد،
مالیات حقوق نوعی از مالیات های تکلیفی محسوب می شود.

مالیات تکلیفی حقوق

3# مالیات تکلیفی مضاربه

مطابق با مالیات های تکلیفی مضاربه عامل مضارب باید زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی علاوه بر مالیات بر درآمد خود، سهم صاحب سرمایه را محاسبه و به عنوان مالیات علی الحساب سرمایه به سازمان امور مالیاتی پرداخت نماید.

در مضاربه قراردادی تهیه می گردد که طبق آن مالک عهده دار تأمین سرمایه نقدی می شود و
عامل یا مضارب با این سرمایه نقدی تجارت می کند و در سود حاصله به نحو مشاع شریک هستند.

پرداخت مالیات های تکلیفی مضاربه بر عهده عامل یا فردی است که با سرمایه نقدی به تجارت می پردازد.

مالیات تکلیفی مضاربه

4# مالیات تکلیفی حق الوکاله

وکلای دادگستری و افرادی که در محاکم وکالت می کنند، موظف هستند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند.

اگرچه حق الوکاله توسط فردی که شکایت تنظیم کرده و وکیل گرفته است پرداخت می شود؛
اما الصاق و ابطال تمبر روی وکالت نامه به ارزش 5 درصد حق الوکاله بر عهده وکیل است؛
لذا حق الوکاله ازجمله مالیات های تکلیفی است.

مالیاتهای حق الوکاله

5# مالیات تکلیفی حق الزحمه

مراکزی چون دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی و فناوری مشمول مالیات حق الزحمه هستند.

این موسسات آموزشی برابر با 10 درصد از حقوق اشخاص حقیقی را تحت عناوینی چون حق الزحمه یا حق مشاوره، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهشی از دریافتی افراد کم و به سازمان امور مالیاتی پرداخت می کنند.

مالیاتهای حق الزحمه

6# مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی

شرکت های خارجی به منظور سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی در ایران باید نظیر سایر شرکت ها دفاتر قانونی داشته باشند.

این شرکت ها بابت کسب درآمد در ایران مشمول مالیات می شوند.

شرکت های خارجی و یا نمایندگی های آن ها باید بیستم هر ماه اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان مالیاتی ارائه کنند و مالیات های تکلیفی پرداخت نمایند.

مطابق با ماده 107 قانون مالیات مستقیم سازمان امور مالیاتی، میزان مالیات اشخاص حقوقی خارجی مشغول در ایران 20 تا 40 درصد از مبالغی است که در یک سال مالی دریافت می کنند.

مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی

7# مالیات مؤسسات بیمه

شرکت های بیمه دولتی و خصوصی ملزم به ارائه اطلاعات معاملاتی اشخاص در مورد بیمه نامه های صادره و خسارات پرداختی هستند.

مؤسسات بیمه مکلف اند تا در زمان تخصیص بیمه نامه به بیمه گر، 2 درصد از مبلغ را به عنوان مالیات های تکلیفی بیمه گر کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند.

مالیات تکلیفی موسسات بیمه

8# مالیات تکلیفی مدیران تسویه

بعد از انحلال یک شرکت فرد یا افراد حقوقی به عنوان مدیران تسویه انتخاب می شوند تا
کارهای ناتمام شرکت را در زمینه های مختلف پیگیری کنند.

این افراد در خصوص مطالبات و بدهی های شرکت، اجناس باقی مانده در انبار شرکت، دعاوی شرکت، تقسیم دارایی های شرکت بین شرکا و سهامداران پیگیری های لازم را انجام می دهند.

اغلب شرکت ها به دلیل شرایط خاص اقتصادی که در زمان انحلال دارند،
ممکن است به قوانین مالیاتی توجه نکنند که این امر سبب ایجاد جریمه های مالیاتی سنگین برای آن ها می گردد.

اگرچه تنها شرکت مسئولیت پرداخت مالیات را بر عهده دارد؛
اما در زمان انحلال این مسئولیت، پرداخت مالیات های تکلیفی، بر عهده مدیر تسویه است.

مدیر تسویه می تواند با فروش دارایی های شرکت مالیات شرکت را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نماید.

میزان مالیات شرکت که از سوی مدیران تسویه پرداخت می گردد عبارت است از
اعمال نرخ 25 درصد بر ارزش دارایی شرکت منهای بدهی های پرداخت شده به علاوه مانده سودهایی که مالیات آن ها پیشتر پرداخت شده است.

مالیاتهای مدیران تسویه

9# مالیات منافع بلاعوض اموال

اگر منافع مالی به صورت بلاعوض به کسی واگذار گردد، فرد دریافت کننده منافع بلاعوض مکلف به پرداخت مالیات تکلیفی است.

در صورتی که دریافت کننده منافع بلاعوض اشخاص حقوقی باشند،
باید 25 درصد از ارزش منافع بلاعوض را تا پایان سال مالی به عنوان مالیات بلاعوض به سازمان مالیات پرداخت کنند.

مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال

10# مالیات نقل و انتقال سهام

نقل و انتقال سهام شرکت هایی که در بورس پذیرفته نشده باشند، مشمول 4 درصد مالیات تکلیفی است.

مالیاتهای نقل و انتقال سهام

این مبلغ باید از سوی شرکت به سازمان امور مالیاتی پرداخت گردد و پرداخت کننده آن خریدار سهام است.

دانلود pdf مقاله

مقاله بالا بخشی از مطالب گسترده حوزه قوانین و مقررات مالیاتی و حقوقی است.

برای یادگیری صفر تا صد این حوزه به آموزش جامع قوانین و مقررات مالیاتی نماتک مراجعه کنید.

برای مشاهده توضیحات کامل بسته کلیک کنید.

بسته قوانین و مقررات مالیاتی

اگر به دنبال یاد گرفتن مهارت بیشتر و افزایش درآمد هستید،

برای دریافت آموزش های رایگان مرتبط با حوزه علاقه‌مندی خود فقط کافیه فرم رو تکمیل کنید.

لطفا موبایل خود را وارد نمایید

نظرتون درباره این مقاله چیه؟
ما رو راهنمایی کنید تا اون رو کامل تر کنیم و نواقصش رو رفع کنیم.
توی بخش دیدگاه ها منتظر پیشنهادهای فوق العاده شما هستیم.