کسب نمره قبولی در هر یک از بخش های آزمون آیتلس برای تمامی شرکت کنندگان حائز اهمیت است و یکی از دغدغه های آزمون دهندگان کسب نمره رایتینگ آیلتس قبولی است.

عملکرد داوطلبان در رایتینگ آیلتس به طور دقیق ارزیابی می شود؛ بنابراین نمره بخش رایتینگ آن به اندازه بخش های دیگر مهم است.

اگر به دنبال نحوه محاسبه نمره رایتینگ آیلتس و چگونگی کسب نمره بالا در این بخش هستید تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

1# بررسی نمره رایتینگ آیلتس

همان طور که می دانید، بخش نوشتن (Writing) آیلتس دارای دو قسمت تسک 1 (Task1) و تسک 2 (Task2) است.

تسک 1 یک سوم (33 درصد) و تسک 2 دو سوم (66 درصد) از نمره رایتینگ آیلتس را شامل می شود.

 • آیلتس آکادمیک: تسک 1 شامل توضیح گراف و تسک 2 شامل نگارش یک متن است.
 • آیلتس جنرال: تسک 1 شامل نوشتن یک نامه و تسک 2 نگارش یک متن است.

بررسی نمره رایتینگ آیلتس

2# معیارهای نمره دهی در رایتینگ آیلتس

نمرات تسک 1 و 2 رایتینگ آیلتس بر اساس 4 معیار زیر محاسبه می شوند.

 • Task Achievement یا TA: پاسخگویی به سوالات
 • Coherence and Cohesion یا CC: انسجام و پیوستگی
 • Lexical Resources یا LR: منابع واژگانی
 • Grammatical Range and Accuracy یا GRA: دامنه و دقت گرامری

با رعایت نکات زیر می توانید به راحتی نمره رایتینگ آیلتس خود را افزایش دهید.

1-2# Task Achievement (پاسخگویی به سوالات)

این معیار نشان می دهد با رعایت تمام دستورالعمل ها چقدر خوب به سوالات پاسخ می دهید.

برای افزایش نمره TA رایتینگ آیلتس نکات زیر را رعایت کنید:

 • سوال را با دقت بخوانید و اطلاعات را به طور دقیق بنویسید.
 • هیچ کدام از قسمت های سوال را بی جواب نگذارید.
 • یک کلیت روشن از پاسختان ارائه دهید.
 • مقاله خود را با داده های آماری، حقایق و شواهد بنویسید.
 • ویژگی های کلیدی را در تسک 1 آیلتس آکادمیک برجسته کنید.
 • در تسک 1 و 2 آیلتس جنرال نظر قطعی بدهید و به موضوع پایبند باشید.

نمره TA رایتینگ آیلتس

2-2# Coherence and Cohesion (انسجام و پیوستگی)

این معیار نشان می دهد ساختار متن شما چقدر خوب است.

برای افزایش نمره CC رایتینگ آیلتس نکات زیر را رعایت کنید:

 • پاراگراف بندی را رعایت کنید.
 • برای هر پاراگراف یک ایده اصلی در نظر بگیرید.
 • حتما استفاده از کلمات پیوند دهنده و حروف ربط را در ساختار جواب های خود در نظر بگیرید.
 • در تسک 1 و 2 آیلتس جنرال، نوشته خود را به 4 تا 5 پاراگراف تقسیم کنید.
این را هم ببینید
تفاوت آیلتس آکادمیک و جنرال در 4 مهارت اصلی

3-2# Lexical Resource (منبع واژگانی)

این معیار نشان می دهد دایره لغات شما چقدر خوب است.

برای افزایش نمره LR رایتینگ آیلتس نکات زیر را رعایت کنید:

 • سعی کنید از واژگان متنوع استفاده کنید.
 • از واژگان کمتر رایج استفاده کنید.
 • از غلط املایی و اشتباهات کلمه سازی پرهیز کنید.
 • از مترادف ها به جای نوشتن مکرر یک کلمه استفاده کنید.

نمره LR رایتینگ آیلتس

4-2# Grammatical Range and Accuracy (دامنه و دقت گرامری)

این معیار نشان می دهد گرامر شما چقدر خوب است.

برای افزایش نمره GRA رایتینگ آیلتس نکات زیر را رعایت کنید:

 • از ساختارها و زمان های گرامری مختلفی استفاده کنید.
 • به صورت درست و به جا از علائم نگارشی استفاده کنید.
 • از اشتباهات ساختاری اجتناب کنید.

3# نحوه محاسبه نمره باند هر یک از معیارهای رایتینگ

نحوه محاسبه باند هر یک از معیارهای رایتینگ

1-3# باند 9 

 • پاسخگویی به سوالات: به تمام بخش های سوالات پاسخ داده شد.
 • انسجام و پیوستگی: پاسخ ها انسجام لازم را دارند و پاراگراف بندی رعایت شده است.
 • منابع واژگانی: از طیف وسیعی از واژگان با خطاهای جزئی استفاده شده است.
 • دامنه و دقت گرامری: با دقت و انعطاف از طیف گسترده ای از ساختارها استفاده شده است.

2-3# باند 8

 • پاسخگویی به سوالات: تمام جنبه های سوال به اندازه کافی مدیریت شده و
  راه حل خوبی ارائه شده است.
 • انسجام و پیوستگی: ایده ها در یک نظم و انسجام منطقی قرار دارند و
  پاراگراف بندی به اندازه کافی و مناسب انجام شده است.
 • منابع واژگانی: از واژگان متنوع و غیرمعمول به طرز ماهرانه ای استفاده شده است؛
  اما در انتخاب کلمه اشکالاتی وجود دارد که باعث ایجاد غلط املایی و ساختاری شده است.
 • دامنه و دقت گرامری: از مجموعه ای از ساختارهای متنوع استفاده شده و
  بخش عمده ای از جملات بدون خطا هستند.
این را هم ببینید
آیلتس (IELTS) چیست و 4 مرحله آن کدام اند؟

3-3# باند 7 

 • پاسخگویی به سوالات: به تمام جنبه های سوال پرداخته شده و
  دیدگاه روشنی در سراسر پاسخ ارائه شده است.
  با این حال، ممکن است به دلیل عدم تمرکز در ایده ها، تمایل به تعمیم وجود داشته باشد.
 • انسجام و پیوستگی: پاسخ ها منجسم هستند.
  با این حال برخی پیشنهادات کمتر یا بیشتر از حد وجود دارد.
 • منابع واژگانی: از واژگان موثر برای اطمینان از دقت و انعطاف پذیری استفاده شده است.
 • دامنه و دقت گرامری: از ساختارهای پیچیده، جملات بدون خطا و کنترل خوب بر دستور زبان و نقطه گذاری با خطاهای کم استفاده شده است.

4-3# نمره باند 6 رایتینگ آیلتس

 • پاسخگویی به سوالات: به تمام بخش های سوال به درستی پرداخته شده؛
  اما به برخی از آن ها به طور جزئی پرداخته شده است.
  همچنین نتیجه گیری تکراری و ایده های نامشخص یا ناکافی وجود دارد.
 • انسجام و پیوستگی: اطلاعات و ایده ها به شیوه ای منسجم چیدمان شده است؛
  اما عدم انسجام مناسب و/یا عدم ارجاع مناسب و پاراگراف بندی منطقی دیده می شود.
 • منابع واژگانی: کاربرد کافی واژگان رعایت شده است؛
  اما استفاده از واژگان رایج با وجود عدم دقت و وجود خطاهای گاه به گاه دیده می شود.
 • دامنه و دقت گرامری: از جملات ساده و پیچیده استفاده شده است.
  خطا در گرامر و نقطه گذاری با شکاف های ارتباطی جزئی وجود دارد.

5-3# باند 5 

 • پاسخگویی به سوالات: با پرداختن جزئی به سوال و قالب نامناسب، دیدگاهی ارائه می شود؛
  اما روند توسعه متن آشکار و قابل درک نیست و حتی ممکن است به نتیجه ای نرسد.
  متن حاوی مفاهیم کلیدی است؛ اما آن ها محدود و توسعه نیافته هستند و
  ممکن است اطلاعات غیر ضروری وجود داشته باشد.
 • انسجام و پیوستگی: به طور کلی عدم توسعه متن وجود دارد که
  منجر به استفاده ناکافی، نادرست یا بیش از حد از انسجام می شود و پاراگراف بندی ناکافی است.
 • منابع واژگانی: اشکالات قابل مشاهده ای در ساختار املایی وجود دارد که
  ممکن است برای خواننده مشکلاتی ایجاد کند.
  واژگان محدودی دارد؛ اما منظور را می رساند.
 • دامنه و دقت گرامری: تنها با استفاده از مجموعه ای محدود از ساختارها، عبارات پیچیده را بیان می کند.
  اشتباهات گرامری بسیار و نقطه گذاری ضعیف است.
  ایراداتی وجود دارد که دردسر قابل توجهی برای خواننده ایجاد می کند.

6-3# باند 4

 • پاسخگویی به سوالات: فقط به طور خلاصه به سوالات پاسخ داده شده است.
  قالب ممکن است نادرست باشد.
  دیدگاه ارائه شده نامشخص است و برخی مفاهیم مهم را ارائه می دهد؛
  اما تشخیص آن ها دشوار است و ممکن است اضافی، نامربوط یا ضعیف باشند.
 • انسجام و پیوستگی: حاوی حقایق و ایده ها هست؛
  اما به طور منسجم سازماندهی نشده اند و هیچ پیشرفت ظاهری در پاسخ وجود ندارد.
  از برخی ابزارهای منسجم اساسی استفاده کرده است؛
  اما نادرست یا تکراری هستند و در پاراگراف ها نوشته نشده اند یا استفاده از آن ها گیج کننده است.
 • منابع واژگانی: کنترل جزئی بر تشکیل کلمه و املا دارد.
  خطاها ممکن است برای خواننده مشکل ایجاد کند.
  فقط از زبان اصلی استفاده می کند که ممکن است مکرراً استفاده شود یا برای کار نامناسب باشد.
 • دامنه و دقت گرامری: فقط از تعداد کمی از ساختارها استفاده شده و
  در موارد نادر از بندهای فرعی استفاده کرده است.
  برخی از ساختارها درست هستند؛ اما خطاها رایج هستند و علائم نگارشی اغلب نادرست است.
این را هم ببینید
4 روش برای یادگیری لغات آیلتس

7-3# نمره باند 3 رایتینگ آیلتس

 • پاسخگویی به سوالات: به هیچ جنبه ای از سوال به اندازه کافی رسیدگی نکرده است.
 • انسجام و پیوستگی: افکار را به طور منطقی سازماندهی نمی کند.
  احتمالا از چند ابزار انسجام استفاده کرده که
  ممکن است دلالت بر پیوند منطقی بین مفاهیم داشته باشند یا نداشته باشند.
 • منابع واژگانی: از تعداد کمی از کلمات و عبارات استفاده کرده است،
  کنترل ضعیفی بر ساختار کلمه و غلط املایی دارد؛
  به طوری که ممکن است پیام متن به طور قابل توجهی تحریف شود.
 • دامنه و دقت گرامری: تلاش زیادی برای رعایت ساختارهای زبانی صورت گرفته؛
  اما مشکلات گرامری و نقطه گذاری آن قدر فراوان است که معنا را تحریف می کند.

8-3# باند 2 

 • پاسخگویی به سوالات: به سختی نسبت به سوال واکنش نشان داده است،
  موضع نگرفته و ممکن است سعی کند یک یا دو پیشنهاد ارائه دهد؛ اما هیچ پیشرفتی وجود ندارد.
 • انسجام و پیوستگی: کم ترین تأثیر را بر ویژگی های انسجام دارد.
 • منابع واژگانی: از واژگان بسیار محدودی استفاده می کند.
  کنترل کمی یا هیچ کنترلی بر ساخت کلمه و املا ندارد.
 • دامنه و دقت گرامری: به جز در عبارات حفظ شده، شما نمی توانید ساختاری در جملات ببینید.

9-3# باند 1 

 • پاسخگویی به سوالات: پاسخ ربطی به موضوع ندارد.
 • انسجام و پیوستگی: نمی تواند هیچ اطلاعاتی را منتقل کند.
 • منابع واژگانی: فقط قادر به استفاده از چند کلمه است.
 • دامنه و دقت گرامری: جمله ای تشکیل نشده است.

10-3# باند 0 

در جلسه امتحان حاضر نشده است یا حاضر به ارائه هیچ پاسخی نیست.

این را هم ببینید
آشنایی با رایتینگ آیلتس (IELTS) و 7 موضوع رایج آن

4# نحوه محاسبه نمره رایتینگ آیلتس

هر یک از چهار معیاری که توضیح دادیم، از 0 تا 9 امتیاز دریافت می کنند و
وزنی معادل 25 درصد از کل نمره رایتینگ آیلتس را دارند.

به طوری که نمره نهایی بر اساس میانگین آن ها به دست می آید.

برای مثال اگر در تسک 1 نمرات زیر دریافت شود:

 • پاسخگویی به سوالات: 6.0
 • انسجام و پیوستگی: 7.5
 • منبع لغوی: 7.0
 • محدوده و دقت دستوری: 7.5

در این صورت نمره تسک 1 رایتینگ آیلتس 7.0 = 4/(6.0+7.5+7.0+7.5) است.

نمره نهایی رایتینگ آیلتس

در نهایت، نمره رایتینگ آیلتس بر اساس نمرات تسک 1 و 2 به دست می آید.

نمره تسک 2 دو برابر بیشتر از نمره تسک 1 وزن دارد.

برای مثال اگر نمره تسک 1 و 2 به ترتیب 6.5 و 8 باشد،
نمره نهایی رایتینگ عبارت است از: 7.5 = 8.0*(2/3)+(6.5)*1/3

مقاله بالا بخشی از مطالب گسترده حوزه طراحی رایتینگ آیلتس است.

برای یادگیری صفر تا صد این حوزه به آموزش جامع رایتینگ آیلتس نماتک مراجعه کنید.

برای مشاهده توضیحات کامل بسته کلیک کنید.

بسته رایتینگ آیلتس

اگر به دنبال یاد گرفتن مهارت بیشتر و افزایش درآمد هستید،

برای دریافت آموزش های رایگان مرتبط با حوزه علاقه‌مندی خود فقط کافیه فرم رو تکمیل کنید.

لطفا موبایل خود را وارد نمایید

نظرتون درباره این مقاله چیه؟
ما رو راهنمایی کنید تا اون رو کامل تر کنیم و نواقصش رو رفع کنیم.
توی بخش دیدگاه ها منتظر پیشنهادهای فوق العاده شما هستیم.