مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان یکی از مباحثی است که در مباحث مقررات ملی ساختمان آمده است و
مهندسانی که در این حوزه فعالیت دارند، باید با آن آشنا باشند.

در این مقاله به بررسی این مبحث مهم خواهیم پرداخت.

شما مهندس گرامی نیز برای کسب اطلاعات در این زمینه ما را تا انتها همراهی فرمایید.

1# آشنایی با مقررات ملی ساختمان

به تمامی ضوابط مورد نیاز و لازم الاجرا که در کلیه ساختمان های در حال احداث می بایست در سه حوزه اصلی:

 • پیاده سازی
 • ساخت
 • ایمنی

رعایت شود، قوانین ملی ساختمان می گویند که
این قوانین در کارگروه های تخصصی شورای تدوین مقررات ملی ساختمان، زیر نظر وزارت راه و شهرسازی تدوین گردیده اند.

غرض از اجرای این ضوابط به وجود آوردن ایمنی، بهداشت و تندرستی ساکنین ساختمان ها است که
به نحوی نیز برای سازندگان صرفه اقتصادی به بار خواهد داشت.

کتب مقررات ملی ساختمان در 22 مبحث تنظیم و به چاپ رسیده است.

کتب مقررات ملی ساختمان

اگر دوست دارید درباره مقررات ملی ساختمان اطلاعات بیشتری کسب کنید وارد لینک زیر شوید.

مباحث مقررات ملی ساختمان

برای آشنایی با مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان با ما همراه باشید.

2# آخرین ویرایش مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

آخرین ویرایش (ویرایش سوم) مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان در سال (1395) با دیدگاه بازبینی، به روز رسانی و تکمیل موضوعات انجام شده است.

پیش از این نیز دو بار این کتاب مورد تجدید نظر و ارزیابی قرار گرفته بود؛
اما پس از آخرین ویرایش دیگر تا به امروز دستخوش ویرایش و تغییری نشده است و
ویرایش سوم به عنوان منبع اصلی و مورد تأیید برای شرکت در آزمون های نظام مهندسی از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی شده است.

3# آشنایی با مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان با نام طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها تدوین و چاپ شده است که
موضوع اصلی این مبحث وضع ضوابط و مقرراتی برای ساختمان های زیر است:

 • مسکونی
 • تجاری
 • اداری
 • درمانی
 • آموزشی
 • عمومی
 • صنعتی
 • نمایشگاه های دائمی و موقت
 • پارک های تفریحاتی
 • کارگاه های ساختمانی
 • ساختمان های کشاورزی و دامداری

و به طور کلی تمامی سازه هایی که
در آن ها از سیستم های روشنایی و تجهیزات الکترونیکی به نحوی استفاده می شود و
نیاز است برای حفظ و رعایت ایمنی و جان و مال افراد این مقررات رعایت شود.

4# محتوای مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

در مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان به موارد مهم زیر پرداخته شده است:

لازم به ذکر است که کلیه پیوست های مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان الزامی می باشد و
رعایت آن ها لازم و ضروری است و
چنان چه در مدت اعتبار این مبحث، ضوابط و استانداردها و یا ویرایش های جدیدی از آن ها تصویب شوند،
جانشین مقررات، استاندارد و معیارهای جدید در ویرایش قبلی خواهند شد.

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

5# تغییرات اعمال شده در ویرایش جدید این کتاب

عمده ترین و مهمترین تغییرات اعمال شده در متن و هم چنین سرفصل های مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان به شرح زیر است:

 • ویرایش کلی متون، ویرایش در تعاریف، تکمیل فهرست استانداردها و اصطلاحات
 • بسط وسیع این مبحث به سیستم های جدید در تاسیسات برقی
 • ویرایش در مقررات، آیین نامه ها و استانداردها و به روز رسانی مباحث
 • ویرایش عمده و افزودن بخش های جدید در فصل اصول اساسی در تاسیسات برق
 • ویرایش و کامل کردن فصل های اصول طراحی تاسیسات برق، نصب و برپایی و برآورد درخواست نیروی برق
 • ویرایش کامل و اضافه شدن بخش های جدید در فصول منابع تامین نیروی برق، نیروی برق اضطراری و نیروی برق ایمنی
 • ویرایش و کامل نمودن فصل تابلوهای توزیع نیرو، تجهیزات، وسایل حفاظت و کنترل
 • ویرایش کامل در فصل های تاسیسات جریان ضعیف و به روز رسانی این سیستم ها و اضافه نمودن بخش ها و سیستم های جدید
 • ویرایش و کامل کردن فصل محیط های عادی و مخصوص
 • ویرایش و افزودن بخش های جدید در فصل محیط های نمناک و مرطوب
 • بازنگری و کامل کردن فصل نقشه ها و مدارک
 • ویرایش و افزودن بخش های جدید در پیوست ۱، شامل سیستم های نیرو، سیستم اتصال به زمین، سطح مقطع هادی های حفاظتی، حفاظتی–خنثی، هم بندی اصلی و اضافی، الکترود های اتصال زمین
 • ویرایش و کامل نمودن پیوست ۲، شامل مبانی عمومی سیستم روشنایی داخلی
 • ویرایش و کامل نمودن پیوست ۳، شامل مبانی عمومی استفاده از ضریب هم زمانی
 • افزودن پیوست ۴، شامل مبانی عمومی سیستم اعلام حریق
 • افزودن پیوست ۵، شامل مبانی عمومی بانک خازن
 • افزودن پیوست ۶، شامل درجه حفاظت بدنه لوازم و تجهیزات الکتریکی در برابر نفوذ رطوبت و اشیا خارجی
 • افزودن پیوست ۷، شامل حریم شبکه های برق
 • افزودن پیوست ۸، شامل محتوای نقشه ها و مدارک فنی طرح تاسیسات برقی

6# بودجه بندی سؤالات آزمون های نظام مهندسی از مبحث سیزدهم

بر مبنای بودجه بندی مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان که برای آزمون های نظام مهندسی در سایت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت مسکن بیان شده است،
از این مبحث در رشته و گرایش های زیر طرح سوال خواهد شد:

7# فهرست مطالب مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

فصل اول

مبانی عمومی

فصل دوم

 • کلیات
 • دامنه کاربرد
 • هدف
 • تعاریف عمومی

فصل سوم (اصول اساسی در تأسیسات برق)

 • اصول حفاظت
 • طراحی
 • انتخاب تجهیزات الکتریکی
 • نصب و برپایی
 • آزمون های اولیه و کنترل

فصل چهارم (برآورد در خواست نیروی برق (تقاضا، دیماند))

 • کلیات
 • برآورد توان کل نصب شده
 • غیر هم زمانی مصارف و تخمین ضریب همزمانی

فصل پنجم (منابع تأمین نیروی برق (سرویس مشترک))

 • کلیات
 • تأسیسات انشعاب برق فشار ضعیف (منشعب از شبکه های عمومی)
 • انشعاب برق فشار متوسط (اختصاصی)
 • اتصال زمین
 • نیروی برق اضطراری (برق اضطراری)
 • نیروی برق ایمنی

فصل ششم (تابلوهای توزیع نیرو، تجهیزات، وسایل حفاظت و کنترل)

 • کلیات
 • تجهیزات، وسایل حفاظت و کنترل

فصل هفتم (مدارها (کابل کشی-سیم کشی))

 • کلیات
 • کابل و کابل کشی
 • سیم کشی

فصل هشتم (تجهیزات سیم کشی)

 • کلیات
 • کلیدها
 • پریزها

فصل نهم (تأسیسات جریان ضعیف)

 • کلیات
 • سیستم تلفن
 • سیستم های احضار، دربازکن (ارتباط صوتی و یا صوتی تصویری) و زنگ اخبار
 • سیستم اعلام حریق
 • سیستم صوتی و اعلام خطر
 • سیستم آنتن مرکزی تلویزیون و ماهواره شبکه کامپیوتر
 • سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS)
 • الزامات سایر سیستم های جریان ضعیف

فصل دهم (محیط های عادی و مخصوص)

 • کلیات
 • محیط های با شرایط عادی (محیط های خشک)
 • محیط های نمناک-محیط های مرطوب
 • حمام ها و دوش ها در منازل، هتل ها و نظایر آن
 • استخر
 • سونای خشک
 • سونای بخار
 • محیط های گرم
 • محیط های مخصوص دیگر

فصل یازدهم (محتوای نقشه ها و مدارک فنی طرح تأسیسات برقی)

 • کلیات

پیوست 1: سیستم های نیروی برق

پیوست 2: مبانی عمومی سیستم روشنایی داخلی

پیوست 3: مبانی عمومی استفاده از ضریب هم زمانی

پیوست 4: مبانی عمومی سیستم اعلام حریق

پیوست 5: مبانی عمومی بانک خازن

پیوست 6: درجه حفاظت بدنه لوازم و تجهیزات الکتریکی در برابر نفوذ رطوبت و اشیاء خارجی

پیوست 7: حریم شبکه های برق

پیوست 8: محتوای نقشه ها و مدارک فنی طرح تأسیسات برقی

مقاله بالا بخشی از مطالب گسترده مقررات ملی ساختمان و آزمون نظام مهندسی است.

برای یادگیری صفر تا صد این حوزه به دپارتمان آموزش آزمون های نظام مهندسی نماتک مراجعه کنید.

برای مشاهده توضیحات کامل بسته کلیک کنید.

دپارتمان آزمون های نظام مهندسی

نظرتون درباره این مقاله چیه؟
ما رو راهنمایی کنید تا اون رو کامل تر کنیم و نواقصش رو رفع کنیم.

توی بخش دیدگاه ها منتظر پیشنهادهای فوق العاده شما هستیم.